Button home kit node red

hey

heb een vraagje ken niets van programmeren maar had graag een tegeldrukknop dashboard ui gehad zoals in homekit voor verlichting aan uit een drukknop aan uit een drukknop aan uit met dimmer functie knop rolluik open dicht knop garage open dicht
werking indrukken knop true lossen false licht aan , bediening impuls relays met terugmelding licht aan en dat het icon licht van kleur verandert van zwart of grijs naar geel true

node red homekit buttons

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.