Kommunikation FX5U med Mitsubishi read write funktion

Ska läsa från nordpool elpriser som jag ska behandla i en fx5u med gxworks 3.

Jag kan sätta upp kommikation och allt men kan bara skicka ett D register. Får inte med hela arrayn.

Även när jag provar över dom här 48 listorna så får jag bara ett pris och det deklrerar jag i write funktionen. tex payload[0].price... Då får jag ner bara det och enbart på D1000 som jag satt som adress.

HJÄLP

English (google translate)...
Will read from nordpool electricity prices that I will process in a fx5u with gxworks 3. I can set up communication and everything but can only send a D register. Can't get the whole array. Even when I try these 48 lists, I only get one price and I declare that in the write function. eg payload[0].price... Then I get only that and only on D1000 that I set as address. HELP

please share your flow and some sample data.

how to capture sample data

  • Since we do not have access to your data, please use the "Copy Value" button on the debug message to capture real data. You can sanitise it to remove sensitive parts if required.
  • Start a new reply
  • Press the </> code button in the forum toolbar & paste the copied JSON

How to export flow...

  • Select all of the nodes that are relevant to you immediate problem (i.e. dont select dashboard or other nodes not required to demonstrate your issue)
  • Press CTRL+E to export
  • Start a new reply
  • Press the </> code button in the forum toolbar & paste the copied flow

Jag får inga felmeddelande.

Jag har kommunikation med plc och den slår över till Good när jag har påverkat min timestamp.

mitt msg ser ut så här payload[0].price. Nollan är vilken array jag ska ta och det är där jag står fast. Vet inte om jag måste ändra eller ha något special tecken med.

I plc har jag satt upp en enkel smlp över en öppnad port. Kan vara inställningarna där för man kan inte välja en fx modell utan bara r / l / a / q /qna system..

Får värde när jag skriver som ovanstående och det får jag till plcn men kan inte få in mer än ett..

Engelska krävs, vad är det du inte begriper??

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.