Dashboarda veri girip sisteme aktarım yapma

Dashboard üzerine girdiğim text verilerini veri kontrol sayfasına aktarmak için function koduna ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.