Node red will not start

Try to install nodered again and I get the following message:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodered
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
Sommige pakketten konden niet geïnstalleerd worden. Dit kan betekenen
dat u om een onmogelijke situatie gevraagd heeft, of, indien u
de distributie 'unstable' gebruikt, dat sommige benodigde pakketten nog gemaakt moeten worden of uit 'Incoming' verwijderd werden.
De volgende informatie kan misschien helpen de situatie op te lossen:

De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:
nodered : Vereisten: npm (>= 5.8)
E: Kan problemen niet verhelpen, u houdt defecte pakketten vast.

What OS are you running and how did you install node-red initially? Using apt is not the usual way of installing node-red.

I m using a raspberrypi with the standaard operating system noobs, my documentation tells me that I have to use sudo apt-get install nodered.

This is the best way to install on a pi, as recommended in the node red docs. https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi

I have followed all the instructions from the Node-red site for installing.

Where there does it say to use apt-get install nodered?

If your problem is actually that node red will not start then in a terminal run
node-red-stop
node-red-start
and copy/paste the resulting log here. When pasting it in, go to a new line and use the </> button at the top of the edit window and paste it in.

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.